Strategija digitalnega razvoja Mestne občine Ljubljana

S prvo Strategijo digitalnega razvoja v Ljubljani sledimo cilju bolj enostavnega in prijaznega sodelovanja z meščankami in meščani. Procese, v katerih meščanke in meščani vzpostavijo stik z upravljanjem mesta, bomo poenostavili, upravljanje mesta pa bo bolj učinkovito in pregledno.

Pet ključnih stebrov

Strategija digitalnega razvoja Mestne občine Ljubljana ima pet strateških ciljev, ki predstavljajo ključne stebre usmeritev strategije in so razčlenjeni na specifične strateške cilje. Za vsak specifični strateški cilj smo oblikovali sveženj ukrepov, s katerimi bomo v Mestni občini Ljubljana dosegli specifični cilj. Za vsak ukrep predvidevamo kazalnik uspešnosti.

Ljubljana
Foto: Dunja Wedam

Po meri meščank in meščanov

Ljubljana je mesto z visoko kakovostjo življenja, prijetna za prebivalce in privlačna za obiskovalce. To je ena izmed prednosti Ljubljane, ki jo lahko digitalni razvoj še dodatno okrepi. Digitalizacija zaradi digitalizacije same nima pravega smisla. Smisel ima le, če zaradi digitalizacije procesov in storitev naše meščanke in meščani živijo bolje. 

Digitalni razvoj bo vpet v upravljanje mesta na ravni izvajanja področnih strategij. Navzven bo usmerjen v sodelovanje z meščankami in meščani, navznoter pa v delovanje mestne uprave. S preudarnim uvajanjem digitalnih rešitev bomo pospešili izvajanje različnih mestnih strategij s prednostnim poudarkom na podnebni nevtralnosti. Temu smo se v Ljubljani še posebej zavezali z vključitvijo v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest.