Cilji in ukrepi

Strategija digitalnega razvoja Mestne občine Ljubljana ima pet strateških ciljev, ki predstavljajo ključne stebre digitalnega razvoja Ljubljane: mesto in skupnost, zaposlene v MOL, orodja za upravljanje mesta, ravnanje s podatki in ekonomijo digitalnega razvoja. Za vsak specifičen strateški cilj smo oblikovali sveženj ukrepov in kazalnike uspešnosti.

Digitalni razvoj Ljubljane danes

Načela in vrednote

Digitalni razvoj mesta Ljubljana temelji na načelih in vrednotah, ki postavljajo ljudi v ospredje. Ljubljana mora ostati mesto po meri človeka, zeleno in zdravo mesto, ki spodbuja pravičen ekonomski napredek, meščankam in meščanom pa zagotavlja varnost in zasebnost storitev.