Digitalni razvoj spodbuja krožno in socialno gospodarstvo mesta

Ekonomija digitalnega razvoja

Poteka izvajanje ukrepov.

Ljubljana je bila v letu 2016 Zelena prestolnica Evrope. Naziv je postal del identitete Ljubljane. Tudi v tej strategiji bomo, kjer bo to mogoče, aktivnosti povezovali z vrednoto zelene prestolnice, zaradi česar je eden izmed ekonomskih ciljev te strategije spodbujanje krožnega gospodarstva.

Digitalna spodbuda kroznemu gospodarstvu
Foto: Nik Rovan

Ukrepi in kazalniki

Pomoč v obliki strojne opreme in programske opreme tudi preko podpore nevladnih organizacij, ki izvajajo obnavljanje rabljene računalniške opreme.

  • Do 2025 se vzpostavita vsaj dve točki, ki ponujata obnovljeno opremo in popravilo amortizirane strojne opreme. Obnovljenih je vsaj 100 enot strojne opreme na leto.

Knjižnica odprtokodnih rešitev.

  • Število rešitev v knjižnici.

V MOL bomo spodbujali oddajanje opreme informacijsko komunikacijske tehnologije v ponovno uporabo, pri čemer bo poudarek predvsem na osebnih računalnikih. Obdobje nedavne epidemije je namreč pokazalo, da se pomemben delež meščank in meščanov ne more digitalno vključevati v dejavnosti, kot je npr. izobraževanje, ker nimajo osebnega računalnika. V anketi, ki smo jo izvedli v procesu priprave te strategije, je 12 odstotkov anketirancev izrazilo potrebo po (zmogljivejšem) osebnem računalniku. Ena od vrednot naše strategije je, da digitalizacija ne sme prezreti dohodkovno šibkejših skupin prebivalcev.

Določene programske rešitve so uporabne tudi za zagon ali delovanje družbenih inovacij, še posebej, kadar govorimo o odprtokodnih rešitvah. Zato bomo v MOL uredili digitalno knjižnico tovrstnih rešitev, ki jo bodo brezplačno in pod določenimi pogoji lahko uporabljale neprofitne ustanove in druge občinske uprave.