Digitalno mesto in skupnost

Digitalni razvoj ni nikoli omejen zgolj na mestno upravo. Uspešen digitalni razvoj mestno upravo presega, v proces razvoja pa vključuje tudi druge ustanove in predvsem ljudi – tiste, ki v mestu bivajo in/ali delajo. Mesto je lahko digitalno le toliko, kolikor je digitalna skupnost prebivalcev.

Digitalno mesto in skupnost

Spodbujali bomo razvoj novih digitalnih rešitev v tesnem partnerstvu z raziskovalnimi ustanovami, gospodarstvom ter nevladnimi organizacijami. Skozi ta proces bomo ustvarili nove inovativne storitve za prebivalce in obiskovalce Ljubljane ter nova delovna mesta.

Vrednotenje novih rešitev bomo omogočili v izbrani digitalno podprti soseski, ki jo bomo skupaj s pristojnimi mestnimi službami izbrali s soglasjem njenih stanovalcev. V teh procesih bomo skrbno pazili na digitalno varnost in zasebnost stanovalcev, hkrati pa izbrane podatke odprli za nadaljnji razvoj in raziskovanje.

Poleg povezovanja znotraj mesta je za MOL pomembna tudi močna povezava z državno ravnjo in drugimi mesti. S podobnimi izzivi s področja digitalnega razvoja se namreč soočajo tudi druga mesta, tako slovenska kot tuja.