Upravljanje s podatki

Upravljanje s podatki v mestu postaja zaradi digitalizacije in povečanega števila avtomatiziranih procesov vedno bolj zahtevno. V MOL k upravljanju s podatki pristopamo odgovorno in celovito. Pri tem sledimo najsodobnejšim možnostim tehnologije in smernicam sodobnega upravljanja s podatki.

Upravljanje s podatki

Ob vzpostavljanju Urbane digitalne platforme bomo sledili konceptu distribuiranega oziroma razpršenega skrbništva nad podatki. Podatke bomo obdelovali po strokovnih področjih in domenah, kjer »nastajajo«. Z drugimi uporabniki podatkov se delijo (souporabljajo) po načelu podatkovne mreže.

Za načelo podatkovne mreže se odloča vedno več mest, saj so področja njihovega delovanja tako raznolika (promet, okolje, urbanizem, socialno skrbstvo, kultura, šport, izobraževanje, …), da starejše rešitve t. i. centraliziranega upravljanja s podatki (s podatkovnimi jezeri in podatkovnimi skladišči) niso več ustrezne. Vzpostavili bomo centralno koordiniran, hkrati pa razpršen sistem upravljanja s podatki. Tako bomo zagotovili strokovno delo s podatki na posameznih področjih (transformacije in analize).

Podatke bomo odpirali tako za prebivalce in obiskovalce kot tudi za podjetja in izobraževalne ter druge organizacije. Z namenom boljše obveščenosti in spodbujanja podatkovne ekonomije bomo pripravili akcijski načrt odpiranja podatkov, za posebej pomembne podatke pa bomo pripravili tudi vizualne prikaze in možnost naročanja na obvestila. Namen izdelave akcijskega načrta je priprava ustreznih korakov za odpiranje (popis, metapodatkovni opisi, izbor in določitev prioritet), in sicer za vse zbirke podatkov, ki jih vodimo v MOL. Na podlagi akcijskega načrta bomo pristopili k postopnemu odpiranju zbirk podatkov.

Pri odpiranju podatkov posebno pozornost namenjamo varstvu zasebnosti in etični rabi podatkov. Za odprte podatke, ki bodo objavljeni na Urbani digitalni platformi, velja pravilo »odprte licence« (edini pogoj ponovne uporabe je navedba vira; CC BY 4.0). Zbirke podatkov bomo predstavili tudi na državnem portalu odprtih podatkov OPSI.

Pri upravljanju s podatki bomo ravnali etično in redno posodabljali sisteme varovanja podatkov, še posebej osebnih.