Odprti podatki in informacije za meščanke in meščane

Upravljanje s podatki

Potekajo priprave.

Odprti podatki omogočajo preprostejše in bolje informirano sodelovanje pri upravljanju mesta. Predstavili jih bomo poljudno v razumljivih vizualizacijah, tudi na interaktivnem zemljevidu. Prav tako se bodo meščanke in meščani lahko naročili na obveščanje preko Urbane digitalne platforme. 

Odprti podatki za prebivalce
Foto: Nik Rovan

Ukrepi in kazalniki

Pripravi se Akcijski načrt odpiranja podatkov za tri leta in DPIA.

  • Izdelan akcijski načrt in DPIA.

Pripravi se vizualizacija podatkov.

  • Število vizualizacij na leto.

Pripravili bomo Akcijski načrt odpiranja podatkov za tri leta in oceno učinka varstva podatkov (ang. Data Protection Impact Assessment – DPIA; Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov). Z akcijskim načrtom bomo izbrali podatke, ki jih bomo odprli za meščane.