Vzpostavitev prvega Meta API-ja

12. 1. 2024

V Mestni občini Ljubljana smo v okviru evropskega projekta DEAS razpoložljive podatke s področja mobilnosti povezali v Meta API.

BicikeLJ
Foto: NRovan

Evropski projekt DEAS, usmerjen v digitalizacijo javnih storitev, je imel poglavitni namen identificirati odprte podatke, s katerimi lahko razvijamo nove in učinkovite storitve, pridobivati nove podatke z namestitvijo zajemalnih naprav (senzorjev), objavljanje na platformah odprtih podatkov ter razvoj strategije podatkovnega gospodarstva.

Z namenom graditve podatkovne ekonomije za podporo zasebnemu sektorju pri uporabi odprtih podatkov smo v Mestni občini Ljubljana v okviru partnerstva v evropskem projektu DEAS skupaj z Laboratorijem za računalniško grafiko in multimedije Fakultete za računalništvo in informatiko oblikovali prvi Meta API v MOL in morda tudi Sloveniji na področju mobilnosti.

Kaj pravzaprav je Meta API? Gre za vmesnik aplikacijskih programov (angl. Application Programming Interface), ki omogoča povezovanje, integracijo in avtomatizacijo več posamičnih API-jev v enotnega, s čimer se olajša uporabo podatkov pri grajenju storitev.

V okviru projekta DEAS so bili tako v Meta API povezani vsi razpoložljivi podatki na področju mobilnosti, in sicer podatki Ljubljanskega potniškega prometa, Javnega podjetja Ljubljanske tržnice in parkirišča, souporabe vozil Avant2Go in souporabe koles BicikeLJ. Od tedaj so bili dodatno v Meta API vključeni še drugi podatki s področja mobilnosti. Meta API je z dokumentacijo dosegljiv na naslovu api.ontime.si.

Za namene prikaza uporabnosti podatkov so v Laboratoriju za računalniško grafiko in multimedije Fakultete za računalništvo in informatiko razvili tudi aplikacijo Točen.si, ki uporabnikom na enem mestu nudi interaktiven pregled vseh zgoraj navedenih podatkov. Aplikacija je dosegljiva tudi v Google Play Store in Apple App Store.

Meta API predstavlja korak naprej k bolj povezani, učinkoviti in dostopni mobilnosti v Ljubljani, hkrati pa odpira vrata za nadaljnji razvoj in izkoriščanje podatkovne ekonomije v podporo zasebnemu sektorju.