Digitalna orodja za upravljanje mesta

Celovite investicije v digitalna orodja in informacijsko infrastrukturo so nujne v dobi, za katero so značilne hitre spremembe, tehnološka modernizacija, spremenjene navade meščank in meščanov ter nepredvidljive zunanje motnje. Digitalna orodja omogočajo mestom, da učinkoviteje opravljajo mestne storitve, meščankam in meščanom pa olajšajo dostopnost do storitev in poenostavijo njihovo uporabo.

Digitalna orodja za upravljanje mesta

Nova in obstoječa digitalna orodja bomo razvijali in nadgrajevali v sodelovanju z deležniki. Ključna bo vzpostavitev Urbane digitalne platforme, ki bo omogočila kakovosten zajem in obdelavo podatkov za spremljanje procesov v mestu, kakor tudi uvedbo digitalnih orodij za še bolj trajnostno upravljanje mestnih storitev. Rešitve bodo osredotočene na resnične izzive ljudi in bodo izhajale iz življenjskih situacij.