Razvoj digitalne infrastrukture

Digitalna orodja za upravljanje mesta

Poteka izvajanje ukrepov.

Razvoj sodobne mestne uprave, ki je opremljena z orodji za reševanje izzivov prihodnosti, vključuje hitro implementacijo rešitev, mestoma pa tudi preverjanje ter eksperimentiranje z novimi in nastajajočimi tehnologijami, nenehnim preverjanjem in izboljševanjem storitev, tudi v sodelovanju z meščankami in meščani.

Razvoj digitalne infrastrukture
Foto: Miha Fras

Ukrepi in kazalniki

Vzpostavi se Urbana digitalna platforma s sistemom za celostno upravljanje s podatki.

  • Monitoring v sklopu razvojnega projekta Urbane digitalne platforme.

Vzpostavi se kolokacijski podatkovni center v obliki storitve v oblaku.

  • Poročilo o izkoriščenosti podatkovnega prostora v oblačnem podatkovnem centru vsako sodo leto.

Rešitve in tehnologije za zajem podatkov na terenu.

  • Število izvedenih rešitev na leto – poročilo vsako sodo leto.

Nakup vsaj ene mobilne informacijsko-komunikacijske postaje.

  • Poročilo o aktivnostih (nabava, delovanje) vsako sodo leto.

Investicija v digitalno infrastrukturo mora biti premišljena in odgovorna. V MOL smo v preteklih letih že preverili potrebe in možnosti na področju razvoja digitalne infrastrukture ter sprejeli odločitev o vzpostavitvi Urbane digitalne platforme s sistemom za celostno upravljanje s podatki po najemnem modelu (ang. software as a service – SaaS) ter o posodobitvi lastnih podatkovnih centrov in vzpostavitvi kolokacije v obliki storitve v oblaku. Urbana digitalna platforma bo omogočala povezljivost na storitveni in podatkovni ravni tako znotraj mestnih servisov kot med mesti, z državo in tudi z evropskim prostorom. Platforma bo osrednje komunikacijsko mesto in bo uporabnikom dostopna preko spletne in mobilne aplikacije.

Za večjo odpornost mesta v primeru velikih nesreč ali izrednih dogodkov je ključna zanesljiva informacijsko komunikacijska tehnologija. Zato bomo v MOL vzpostavili vsaj eno mobilno informacijsko-komunikacijsko postajo (vozlišče), ki bo omogočala nemoteno komunikacijo v izrednih razmerah.

Digitalna infrastruktura omogoča kakovosten zajem, prenos in obdelavo podatkov ter analizo in vizualizacijo podatkov v skoraj realnem času (tudi kot IoT – ang. internet of things rešitve). Namen je hitro sprejemanje ustreznih strateških in operativnih odločitev s strani odločevalcev.