S podatki podprto odločanje

Na podatkih utemeljeno, učinkovito načrtovanje in upravljanje mesta je ključno za izboljševanje kakovosti življenja in dela, kar zahteva nove pristope zbiranja, prenosa, analize in vizualizacije podatkov. Zato bomo v MOL zgradili domenske (področne) podatkovne prostore, kjer bo Služba za digitalizacijo skupaj s strokovnimi sodelavci digitalno podprla zbiranje in obdelavo podatkov za posamezno področje.

S podatki podprto odlocanje

Ukrepi in kazalniki

Spremljanje dejanskih potreb po podatkovnih analizah.

  • Poročilo o analizi vsako sodo leto.

Transparenten in vizualen prikaz podatkov in informacij.

  • Vsako leto se vključi/posodobi prikaz dveh podatkovnih domen.

Na Urbani digitalni platformi bo MOL predstavljala analitične podatke, ki so pomembni za odločanje. Ob sodelovanju z raziskovalnimi institucijami in strokovnimi sodelavci bodo za analize uporabili tudi tehnologije umetne inteligence, strojnega in globokega učenja ter podatkovno rudarjenje.

Izbor podatkovnih analiz, metodologijo in princip prikaza bomo uskladili s strokovnimi sodelavci posameznih področij. Na Urbani digitalni platformi bomo postavili preprosta analitična orodja in orodja za vizualizacije, s čimer bomo z zaposlene in vodstvo olajšali spremljanje učinkov ukrepov področnih strategij, kakor tudi odločanje o novih ukrepih in aktivnostih.