Digitalna orodja za meščanke in meščane

Digitalna orodja za upravljanje mesta

Cilj je delno dosežen.

Vse digitalne rešitve za mestne storitve so osredotočene na izboljševanje procesov, postopkov in storitev, ki jih uporabljajo meščani. V MOL bo zato nenehno preverjal potrebe prebivalcev, ki bodo pri razvoju rešitev aktivno vključeni.

Digitalna orodja za mescane

Ukrepi in kazalniki

Preverjanje potreb ter izzivov meščank in meščanov.

  • Sinteza ankete o potrebah meščank in meščanov.

Vrednotenje uporabniške izkušnje.

  • Določitev ciljnih vrednosti zahtevanega zadovoljstva (stopnje) uporabniške izkušnje. Izboljšana kakovost uporabniške izkušnje digitalnih rešitev glede na postavljene ciljne vrednosti. Poročilo.

Pomembna bo celovita uporabniška izkušnja, pri čemer bomo sledili uporabi z njo povezanih sodobnih pristopov načrtovanja in vrednotenja (metode uporabniško usmerjenega načrtovanja, oblikovalsko mišljenje in načrtovanje izkušenj).

Prebivalce, ki so ali še bodo izrazili željo po sodelovanju, bomo tudi v prihodnje vabili k preizkušanju digitalnih orodij z namenom vrednotenja uporabniške izkušnje.