Digitalni dvojček za kakovostno bivanje in delo v mestu

V MOL bomo postopno gradili digitalni dvojček Ljubljane, ki bo predstavljal digitalno repliko dejanskih naprav, prostorov ali procesov. Temeljil bo na simulaciji virtualnega modela, ki bo povezan z informacijami iz resničnega sveta, kar bo omogočalo razumevanje in optimizacijo vseh sprememb pred dejansko izvedbo.

Digitalni dvojcek za upravljenje mest
Foto: Nea Culpa

Ukrepi in kazalniki

Obdelava/transformacija in vizualizacija podatkov z naprednimi tehnologijami razširjene resničnosti (XR).

  • Število naprednih vizualizacij.

Digitalni dvojček se uporabi v procesih načrtovanja in komuniciranja prenov ter upravljanja mesta.

  • Število procesov načrtovanja in število mestnih storitev, v katerih se uporabi digitalni dvojček.

Digitalni dvojček Ljubljane bo vseboval modele grajenega okolja, uličnega omrežja, zelenih površin in drugih mestnih elementov. Modeli bodo omogočali simulacijo urbane mobilnosti, pretok zraka, onesnaženj ipd., na tej podlagi pa bolj utemeljeno odločanje in hitrejše ter natančnejše obveščanje.

Digitalni dvojček bo s sodobnimi vizualnimi predstavitvami (npr. razširjene resničnosti) omogočal bolj utemeljeno upravljanje mesta ter lažje, učinkovitejše in bolj kakovostno sodelovanje z meščankami in meščani.