Ekonomija digitalnega razvoja

Pomemben del digitalnega razvoja je tudi digitalna ekonomija. Če razvoj digitalizacije izhaja iz ponudbe digitalnih rešitev in orodij, to prinaša dve vrsti tveganj. Prvo je, da rešitve ne zadevajo pravih težav. Drugo je, da poraba javnih sredstev ne spodbuja razvoja lokalnih ponudnikov digitalnih rešitev, temveč prinaša zaslužek zgolj velikim globalnim ponudnikom.

Ekonomija digitalnega razvoja

Pogosto je bil proces digitalizacije mest, imenovan tudi proces razvoja pametnega mesta, povezan s ponudniki informacijsko komunikacijske tehnologije. Če razvoj digitalizacije izhaja iz ponudbe digitalnih rešitev in orodij, vključuje dve vrsti tveganj. Prvo tveganje je, da rešitve ne rešujejo dejanskih težav, drugo pa, da poraba javnih sredstev ne spodbuja razvoja lokalnih ponudnikov digitalnih rešitev, temveč predstavlja zaslužek velikih globalnih ponudnikov digitalnih rešitev oziroma opreme. To je za razvoj lokalnega gospodarstva slabo, zato bomo preko podatkov, naročil, opredeljenih izzivov in drugih oblik spodbude v čim večji meri spodbujali razvoj lokalnih ponudnikov digitalnih rešitev oziroma opreme. Tako bomo posredno spodbujali razvoj delovnih mest z visoko dodano vrednostjo v Ljubljani, hkrati pa bo tako v mestu ostal večji del investiranih javnih sredstev, kar bo prispevalo k njegovemu ekonomskemu razvoju.

V MOL si v okviru svoje strategije Krožni potenciali Ljubljane 2021–2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045 prizadevamo za spodbujanje potencialov krožnega gospodarstva. Tudi ta strategija bo na področju opreme za digitalizacijo spodbujala krožno gospodarstvo tako na ravni strojne kot tudi programske opreme.

Hkrati bo poudarek na racionalizaciji nabave strojne opreme, ki bo na ravni velike družine MOL čim bolj centralizirana z namenom čim večje ekonomske učinkovitosti. Zaradi skupnega naročanja opreme bo količina naročene opreme večja, manjše bo število posamičnih javnih naročil, cena na enoto pa bo nižja. Hkrati bomo spodbujali souporabo storitev informacijsko komunikacijske tehnologije in opreme na ravni velike družine MOL.