Digitalno podjetništvo

Ekonomija digitalnega razvoja

Poteka izvajanje ukrepov.

Digitalno podjetništvo je sektor, ki lahko pomembno prispeva k ekonomskemu razvoju mesta tako z vidika inovativnosti in ustvarjalnosti kot tudi na ravni razvoja novih delovnih mest – s poudarkom na delovnih mestih z veliko dodano vrednostjo. 

Digitalno podjetnistvo
Foto: Bojan Velikonja

Ukrepi in kazalniki

MOL v področnih strategijah navaja izzive s področja digitalizacije in spodbuja start-up podjetja, podjetnike in študente k razvoju digitalnih rešitev.

  • Število izvedenih razvojno-inovativnih projektov.

Spodbujanje start-upov, nevladnih organizacij in drugih skupnosti, ki delujejo na področju digitalizacije.

  • Število podpor.

Razvoj lokalnih tehnoloških podjetij bomo spodbujali z naslednjimi ukrepi:

Prvi bo nabor izzivov Ljubljane, ki jih je mogoče rešiti digitalno.
Tako bodo lahko lokalna podjetja (pa tudi študenti in raziskovalne ustanove) razvijala neposredno uporabne rešitve za opredeljene ljubljanske izzive. Izzive, ki jih je mogoče reševati z digitalizacijo, bomo objavili tudi v področnih mestnih strategijah. Podjetja bodo prilagojeno storitev lahko tržila tudi v drugih mestih oziroma državah, kar znova lahko pripomore k povečanju števila novih delovnih mest v Ljubljani. Ob tem nabor izzivov pokaže na resnične izzive mesta, kar zmanjšuje tveganje, da bi razvijalci digitalnih rešitev reševali probleme, ki to pravzaprav niso.

Drugi ukrep predstavlja odpiranje podatkov, ki jih lahko podjetja uporabijo za razvoj novih storitev.
Tretji ukrep predstavlja mehanizem javnih naročil, s katerimi lahko spodbujamo razvoj lokalnega podjetništva. V okviru zakonskih možnosti si bomo prizadevali za sodelovanje z lokalnimi izvajalci, tudi z manjšimi podjetji, hkrati pa bomo, če se bo to izkazalo za smiselno, predlagali tudi spremembe zakonodaje v smeri omogočanja enostavnejšega sodelovanja z lokalnimi podjetji.

Hkrati bomo mlada, zagonska podjetja, ki delujejo na področju digitalizacije, spodbujali tudi preko dostopnih produkcijskih prostorov (brezplačna ali znižana najemnina za izbrana podjetja, ki ustrezajo opredeljenim kriterijem).