Varno in etično ravnanje s podatki

Upravljanje s podatki

Cilj je delno dosežen.

Varno upravljanje s podatki zajema vse procese, ki zagotavljajo, da so podatki, ne glede na obliko, zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom oziroma zlorabo. Nanaša se na upravljanje s podatki v fizičnem in digitalnem prostoru.

Varno in eticno ravnanje s podatki
Foto: Blaž Pogačar

Ukrepi in kazalniki

Varnostni načrt in redno posodabljanje varovanja podatkov.

  • Izdelana in implementirana informacijska varnostna politika.

V MOL bomo skladno z zakonodajo in tehničnimi ukrepi skrbeli za varno ravnanje s podatki, redno preverjali tehnološka in netehnološka tveganja glede zlorab podatkov in izvajali testiranja varnosti okolja, kjer se nahajajo podatki. Izdelali bomo varnostni načrt in izvajali redno posodabljanje varovanja podatkov.

Etika v splošnem preučuje racionalno utemeljitev naših moralnih sodb; preučuje, kaj je moralno prav ali narobe, pravično ali nepravično. V dobi, kjer večina našega početja pušča za seboj podatkovno sled, je z vidika etike podatkov vse prepleteno.

Da bi omejili možnost škode in izkoristili prednosti digitalizacije v dobro meščank in meščanov, v MOL odgovorno pristopamo k ravnanju z njihovimi osebnimi podatki, kadar uporabljajo digitalno podprte mestne storitve. Etična merila bomo upoštevali tudi pri razvoju novih digitalnih rešitev ter še posebej pri ravnanju z uporabniškimi podatki (npr. na Urbani digitalni platformi).