Digitalna mestna uprava in velika družina MOL

Uspešna digitalizacija procesov in storitev je odvisna tudi od digitalnih kompetenc zaposlenih. Zato bomo posebno pozornost namenili izboljšanju digitalnih kompetenc zaposlenih v veliki družini MOL, ki jo sestavljajo Mestna uprava MOL, Javni holding Ljubljana z javnimi podjetji, Javni stanovanjski sklad, Gospodarsko razstavišče in vsi javni zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL.

Digitalna mestna uprava in velika družina MOL

V MOL smo že sprejeli številne področne strategije, katerih cilji bodo z ukrepi digitalizacije hitreje doseženi. V anketi z meščankami in meščani sta bili kot prednostni izbrani področji mobilnosti ter zdravstva in socialne varnosti. Zato med ukrepi Strategije digitalnega razvoja ti dve področji obravnavamo prednostno.

Predpogoj za uspešno doseganje teh ciljev je razvita služba za digitalni razvoj znotraj MOL. Ker se področje digitalizacije razvija hitro in ker potrebe po digitalni podpori na ravni velike družine MOL naraščajo, moramo Službo za digitalizacijo MOL kadrovsko okrepiti in znotraj velike družine MOL čim bolje povezati z drugimi službami na področju digitalizacije.