Razvoj službe za digitalizacijo

Ambiciozno vpeljevanje digitalnih rešitev v delovanje mestne uprave in velike družine MOL zahteva nadaljnjo krepitev Službe za digitalizacijo ter njeno sodelovanje z akademskimi in raziskovalnimi ustanovami. Služba za digitalizacijo bo v svoje delovanje vključevala strokovnjake iz velike družine MOL ter vabila zunanje strokovnjake z namenom uvajanja sodobnih, inovativnih in najbolj kakovostnih rešitev.

Razvoj sluzbe za digitalizacijo
Foto: Nik Rovan

Ukrepi in kazalniki

Razvoj Službe za digitalizacijo bomo podprli s strokovnjaki znotraj velike družine MOL in tudi preko sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki.

  • Mesečna srečanja projektne skupine za usklajevanje smernic digitalnega razvoja v veliki družini MOL.

Izvajanje aktivnosti za večjo prepoznavnost digitalnih rešitev.

  • Vsaj enkrat na leto posodobljen katalog digitalnih rešitev in poročilo o izvedenih aktivnostih vsako sodo leto.

Mestna uprava uvaja digitalna delovna okolja.

  • Poročilo o aktivnostih vsako sodo leto.

Načrt kibernetske varnosti.

  • Izdelan načrt kibernetske varnosti in opravljene letne aktivnosti po načrtu. Poročilo.

Digitalne rešitve niso smiselne, če jih meščanke in meščani ne poznajo in ne uporabljajo. Anketa je pokazala, da so določene digitalne rešitve med meščankami in meščani manj znane, na primer Prominfo – Aktualne prometne informacije za Ljubljano, ki je 63 odstotkov anketirancev ne pozna. Zato bomo prebivalce in obiskovalce na različne sodobne načine obveščali o rešitvah, ki jim v Ljubljani koristijo.

Digitalizacija delovanja mestne uprave zajema tudi oddaljen dostop do digitalnih vsebin in timskega dela: dostopnost do datotek in podatkov ter učinkovito komunikacijo na daljavo, kar bo povečalo možnost opravljanja dela od doma ali z oddaljene lokacije. To lahko v veliki družini MOL olajša zaposlovanje novih, izrazito digitalno kompetentnih sodelavcev, ki jih je, kot kažejo intervjuji težje pritegniti k zaposlitvi v javnem sektorju. 

Ljubljana želi biti mesto, ki varuje meščanke in meščane pred digitalnimi zlorabami. Tudi anketa je pokazala, da več kot 80 odstotkov anketirancev skrbi zloraba osebnih podatkov (86 odstotkov) in zloraba osebnih podatkov v tržne namene (82 odstotkov). V MOL bomo zato izdelal načrt kibernetske varnosti, ki bo določil tudi letne aktivnosti za zagotavljanje digitalne varnosti meščank in meščanov.