Digitalna podpora izvajanju strategij

Digitalne rešitve bomo uporabljali v uresničevanju področnih mestnih politik, programov in strategij. Pri uvajanju digitalnih rešitev bomo izhajali iz vsebinskih potreb področnih strategij mesta, in ne iz priložnosti, ki jih nudi razvoj tehnologije.

Digitalna podpora izvajanju strategij
Foto: Nea Culpa

Ukrepi in kazalniki

Vsako leto se definira in optimizira vsaj štiri procese, ki jih je smiselno celovito digitalno transformirati.

  • 4 digitalno transformirani procesi letno.

Spremljanje potreb po preoblikovanju obstoječih digitalnih rešitev oziroma uvedbi novih.

  • Poročilo o analizi vsaj vsako sodo leto.

Digitalne rešitve bodo krepile učinkovitost izvajanja strategij z meščankami, meščani, nevladnimi organizacijami in podjetji. V okviru priprave te strategije smo že opravili poglobljene intervjuje s predstavniki oddelkov in služb mestne uprave ter ankete z zaposlenimi v veliki družini MOL, ki bodo tudi v prihodnje podlaga za oblikovanje prioritet.

Vsako leto bomo izbrali najmanj štiri procese na ravni velike družine MOL, ki jih je smiselno celovito digitalno transformirati: vpeljati nove rešitve ali preoblikovati obstoječe. Izbor bo utemeljen na spremljanju potreb. Oblikovanje rešitev bo vsebovalo nov način medsebojnega sodelovanja med mestnimi oddelki.

Digitalizacijo bomo izvedli s stališča uporabnika (angl. user centric) s ciljem kar najboljše uporabniške izkušnje. Kot prednostni področji digitalnega razvoja so meščanke in meščani izbrali področji mobilnosti ter zdravja in socialnega varstva, zato bomo prednostno razvijali digitalne rešitve na teh področjih.