Elektronske parkirne dovolilnice za stanovalce Ljubljane

9. 1. 2024

Z letom 2025 se v Ljubljani obeta sprememba v načinu pridobivanja parkirnih dovolilnic za stanovalce s stalnim ali začasnim prebivališčem v mestu. Papirnate dovolilnice, ki smo jih doslej poznali, bodo zamenjale elektronske dovolilnice.

Ljubljana 20211111 jaksiceva ulica nrovan 006nrovan original
Foto: NRovan

S prehodom na elektronske dovolilnice želimo v Mestni občini Ljubljana olajšati postopek pridobivanja in podaljševanja parkirnih dovolilnic za naše stanovalce. Elektronske dovolilnice bodo tako kot do sedaj omogočale časovno neomejeno parkiranje na javnih površinah, ki so za to določene, ne zagotavljajo pa prostega parkirnega mesta. V CONI 1 so do elektronskih dovolilnic upravičeni samo stanovalci s stalnim bivališčem za lastna vozila na območju cone. V CONAH 2 in 3 pa so dovolilnice na voljo tudi stanovalcem z začasnim prebivališčem za lastna vozila na območju teh dveh con.

Obstoječe papirnate dovolilnice za stanovalce so veljavne do konca januarja 2025. Z decembrom 2024 pa bo začela delovati nova spletna stran, na kateri bodo objavljene vse potrebne informacije in natančna navodila za pridobivanje in podaljševanje parkirnih dovolilnic v elektronski obliki.

S temi spremembami želimo olajšati življenje stanovalcem in prispevati k boljši organizaciji parkiranja v mestu Ljubljana.