Odprti podatki za podjetja in organizacije

Upravljanje s podatki

Potekajo priprave.

Z večanjem zbirk odprtih podatkov in njihovo boljšo kakovostjo ter lažjo dostopnostjo bomo podprli tudi podjetja in različne organizacije, predvsem izobraževalne in raziskovalne.

Odprti podatki za podjetja in organizacije
Foto: Nik Rovan

Ukrepi in kazalniki

Pripravita se Akcijski načrt odpiranja podatkov za tri leta in DPIA.

  • Izdelan akcijski načrt in DPIA.

Organizacija aktivnosti za spodbujanje uporabe odprtih podatkov v podjetjih, start-upih in na fakultetah.

  • Vsaj ena aktivnost na leto.

V MOL bomo podprli podjetja, izobraževalno-raziskovalne in druge zainteresirane organizacije z večanjem zbirk odprtih podatkov ter njihovo boljšo kakovostjo in lažjo dostopnostjo. S tem ukrepom v MOL sledimo evropski zakonodaji o odpiranju podatkov javnega sektorja, kar spodbuja podatkovno ekonomijo in inovacije. Podatki so prosti tehničnih in pravnih omejitev, ki bi onemogočale nadgradnjo uporabe. Z oblikovanimi izzivi in razpoložljivimi odprtimi podatki bomo sodelovali in tudi organizirali t. i. hekatone in delavnice. Sodelovali bomo v različnih raziskovalnih, razvojnih in izobraževalnih projektih.

Odpiranje podatkov bomo izvajali po Akcijskem načrtu odprtih podatkov in v skladu z DPIA.