Skupna nabava in naročila opreme

Ekonomija digitalnega razvoja

Potekajo priprave.

Učinkovit sistem skupne nabave, najema in souporabe storitev informacijsko komunikacijske tehnologije.

Skupna nabava in narocila opreme
Foto: Nik Rovan

Ukrepi in kazalniki

Razvoj organizacijske oblike mestne informatike (javno podjetje, zavod, agencija, zadruga).

  • Delujoča organizacijska oblika mestne informatike.

Izvedba skupnih javnih naročil v okviru nove organizacijske oblike mestne informatike.

  • Število izvedenih javnih naročil.

Spodbujanje deljenja in souporabe opreme na ravni velike družine MOL.

  • Objavljen zbir opreme za deljenje.

Velika družina MOL ima razdrobljen pristop k nabavi računalniške opreme. Vsaka ustanova strojno in programsko opremo praviloma kupuje sama. To sicer prinaša prednosti, kar zadeva hitrost in fleksibilnost nabave, vendar je obenem cenovno manj učinkovito. S povezanim, centraliziranim pristopom k naročanju bi skupno ceno opreme lahko zmanjšali. Da bi skupna, centralizirana javna naročila v okviru skupne službe lahko učinkovito stekla, bi bilo treba vzpostaviti organizacijsko obliko v okviru mestne informatike.

Ukrep za zmanjšanje potrošnje opreme informacijsko komunikacijske tehnologije znotraj velike družine MOL je spodbujanje deljenja in souporabe opreme na ravni velike družine, saj je velik delež naprav večino svojega življenjskega cikla izključenih – več ustanov ima podobno specifično opremo, ki je le redko v uporabi. Interna digitalna rešitev za spodbujanje souporabe, ki bi temeljila na seznamu opreme, izbrane za souporabo ali deljenje, bi lahko pomembno povečala delež deljenja opreme znotraj velike družine MOL. Tako bi se zmanjšalo tudi število naročil digitalne opreme, kar ne nazadnje zmanjša količino odpadkov.

Naslednji ukrep za zmanjšanje nabave opreme informacijsko komunikacijske tehnologije znotraj velike družine MOL je spodbujanje deljenja in souporabe opreme na ravni velike družine, pri čemer gre za naprave, ki so v uporabi le redko, a so kljub temu nujno potrebne: 3D-tiskalniki, VR-očala, elektronske table itd. Interni seznam opreme bi lahko pomembno povečal delež deljenja znotraj velike družine, kar bi zmanjšalo število naročil in količino odpadkov po odpisu opreme.