Digitalno podprta soseska

Digitalno mesto in skupnost

Potekajo priprave.

V MOL bomo izbrali sosesko znotraj občine, ki bo imela vlogo pilotne soseske za preverjanje in vrednotenje novih digitalnih rešitev v sodelovanju s stanovalci. Osrednji namen rešitev bo izboljšanje kakovosti bivanja v soseski ter zmanjševanje ogljičnega odtisa na ravni soseske in prenos dobrih praks na raven mesta.

Digitalno podprta soseska
Foto: Nik Rovan

Ukrepi in kazalniki

Izbrana bo soseska in pilotne rešitve.

  • Izbrana bo vsaj ena soseska v obdobju trajanja strategije. Predvidi se sveženj pilotnih digitalnih rešitev.

Dve leti po izboru soseske se opravi vrednotenje digitalnih rešitev in učinkov.

  • Evalvacijsko poročilo.

Zbirka digitalnih podatkov za izbrano sosesko je objavljena v obliki odprtih podatkov.

  • Izdelana podstran z objavo podatkov ali programski vmesnik (api) do podatkovnih zbirk.

V proces izbire soseske bodo vključene različne službe in oddelki MOL ter stanovalci soseske.

Podatke, pridobljene v procesu sodelovanja, bomo odprli in objavili. Naš namen je omogočiti nadaljnji razvoj in inoviranje na področju digitalizacije za podjetja (start-upe) ter za raziskovalne ustanove na osnovi odprtih podatkov. Pri odpiranju podatkov bomo upoštevali vsa načela varnosti, zasebnosti in etičnega ravnanja s podatki.