Zmanjševanje digitalne neenakosti

Digitalno mesto in skupnost

Poteka izvajanje ukrepov.

Eden izmed izzivov sodobne družbe je povečevanje digitalne neenakosti. Zaradi slabšega dostopa do opreme, znanj in veščin lahko določene družbene skupine vse bolj zaostajajo v digitalni pismenosti. Ta zaostanek vpliva na kakovost življenja, hkrati pa je lahko dejavnik nastanka revščine. Zato bomo na MOL delovali v smeri zmanjševanja digitalne neenakosti.

Digitalna neenakost
Foto: Nik Rovan

Ukrepi in kazalniki

MOL spodbuja državne organe in komercialne ponudnike, da bi bila hitra in širokopasovna internetna povezava dostopna vsem.

  • Poročilo o dostopnosti širokopasovne internetne povezave v MOL.

Pomoč v obliki strojne in programske opreme tudi s podporo nevladnih organizacij.

  • Do 2025 se vzpostavita vsaj dve točki, ki nudita obnovljeno opremo in popravilo amortizirane strojne opreme. Obnovljenih je vsaj 100 kosov strojne opreme na leto.

Prepoznavanje digitalno izključenih družbenih skupin in njihovo vključevanje.

  • Poročilo s prepoznanimi digitalno izključenimi družbenimi skupinami.

Izziv pri zmanjševanju digitalne neenakosti je prepoznavanje družbenih skupin, ki se z njo soočajo. Da bi bil digitalni razkorak čim manjši, bomo spodbujali dostopnost hitre in širokopasovne internetne povezave znotraj občine. Spodbuda bo usmerjena na komercialne ponudnike in državne organe.

Nedavna epidemija je razkrila ranljivost družbenih skupin, za katere je strojna in/ali programska oprema težje dostopna. V MOL bomo vzpostavili točke, kjer bo meščankam in meščanom na voljo obnovljena računalniška oprema. Za svojo amortizirano strojno opremo bomo zagotovili obnovo ali popravilo, s čimer bomo zasledovali tudi cilje s področja krožnega gospodarstva. Ko bo za to zagotovljena ustrezna pravna podlaga, bomo pri obnovi opreme MOL sodelovali z nevladnimi organizacijami. Za ustrezne spremembe zakonodaje pa si bomo tudi aktivno prizadevali.