Povezovanje mestnih občin na področju digitalizacije

15. 1. 2024

MOL aktivno sodeluje v Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS), kjer prispevamo k usklajevanju in zastopanju interesov mestnih občin tako na domači kot mednarodni ravni. 

Ljubljana 162504 Avtobus slovenska Doris Kordic
Foto: Doris Kordic

Z namenom olajšati digitalno preobrazbo mestnih občin smo v okviru ZMOS vzpostavili Odbor za digitalizacijo in pametna mesta, ki združuje ključne kadre s področja digitalizacije iz vseh 12 mestnih občin.

Odbor v imenu mestnih občin predlaga vrsto ukrepov za hitrejši digitalni razvoj, med drugim tudi razvoj digitalnih kompetenc med zaposlenimi v občinah in lokalnih digitalnih ekosistemih. Skozi izobraževanje in usposabljanje želimo omogočiti boljše razumevanje in izkoriščanje digitalnih tehnologij med zaposlenimi in občani.

Odbor spodbuja izmenjavo izkušenj in znanja med mesti ter se zavzema za varno in zmogljivo digitalno infrastrukturo, ki omogoča digitalno povezovanje med občinami in njihovimi prebivalci ter za razvoj oz. integracijo naprednih digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, digitalni dvojniki, internet stvari in podobno. Odbor si prav tako prizadeva za razvoj in izboljšanje digitalnih javnih storitev, ki bodo meščankam in meščanom olajšale življenje ter prispevale k bolj učinkovitemu delovanju občin. Cilj je zagotoviti enostaven in učinkovit dostop do storitev za vse prebivalce Slovenije.