Razvoj digitalnih kompetenc meščank in meščanov

Digitalno mesto in skupnost

Poteka izvajanje ukrepov.

Digitalni razvoj brez hkratnega razvoja digitalnih kompetenc meščank in meščanov ter izboljšane dostopnosti do digitalnega okolja ne bo dosegel pričakovanih učinkov. Zato bomo uvedli vrsto ukrepov, s katerimi si bomo prizadevali za razvoj digitalnih kompetenc meščank in meščanov Ljubljane ter vzpostavili digitalne točke.

Razvoj digitalnih kompetenc mescanov
Foto: Miha Fras

Ukrepi in kazalniki

Analiza digitalnih kompetenc meščank in meščanov na podlagi anket SURS.

  • Po vsaki izvedeni anketi SURS MOL pripravi analizo rezultatov in poročilo.

Vsako sodo leto bo MOL z anketo preverila potrebe po digitalnih kompetencah meščank in meščanov.

  • Poročilo ankete.

Obstoječo mrežo javnih prostorov nadgradimo v mrežo digitalnih točk.

  • Vsaka meščanka oz. vsak meščan ima do leta 2030 v radiju 15-minutne hoje digitalno točko.

Organiziranje izobraževanja za funkcionalno digitalno pismenost.

  • Vsaj 250 udeležencev letno.

Zagotovimo podporno okolje za nevladne organizacije s področja razvoja informacijske družbe – brezplačna uporaba prostorov ali najem prostora po ceni, nižji od tržne; sofinanciranje projektov in programov za krepitev digitalne pismenosti meščank in meščanov prek neformalnega izobraževanja.

  • Vsaj dva podprta prostora v naslednjih petih letih in vzpostavljen ter delujoč mehanizem sofinanciranja.

Digitalni razvoj je učinkovit le ob krepitvi in razvijanju digitalnih kompetenc meščank in meščanov ter izboljševanju dostopnosti do digitalnega okolja. Zato bomo v MOL za meščanke in meščane v bližini njihovega doma, v knjižnicah, prostorih zavodov ali četrtnih skupnosti, vzpostavil digitalne točke. Na digitalnih točkah bo poslovnem času na voljo tako osnovna oprema (računalniki, tablice, …) kot tudi digitalni ambasador – oseba, ki bo pomagala digitalno manj pismenim pri soočanju z digitalnimi izzivi.

Spremljali bomo spreminjanje ravni digitalnih kompetenc meščank in meščanov s pomočjo anket, ki jih na državni ravni izvaja SURS. Hkrati bomo na MOL s svojimi anketami med meščankami in meščani preverjali potrebe po digitalnih znanjih. Prvo anketo z meščankami in meščani smo opravili že v sklopu priprave te strategije aprila 2022.

Rezultatom anket bomo prilagodili izobraževanja iz funkcionalne digitalne pismenosti. Nekatera izobraževanja bomo izvedli v obliki, namenjeni hkrati (starim) staršem in otrokom oziroma parom mlajših in starejših udeležencev. Tako bodo lahko skupaj pridobivali in izmenjevali znanje. 

Mesto ima dobre izkušnje z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju informacijske družbe. Pogosto je razvoj dejavnosti teh organizacij omejen zaradi težko dostopnega prostora za izvajanje njihovih programov. Zato bomo podpirali delovanje nevladnih organizacij s cenovno dostopnimi prostori in s sofinanciranjem izbranih projektov.