Digitalni ekosistem

Digitalno mesto in skupnost

Cilj je delno dosežen.

V MOL bomo razvijali digitalni ekosistem, ki bo temeljil na tesnem povezovanju velike družine MOL: mestne uprave, javnih zavodov in javnih podjetij z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami, zasebnimi podjetji, nevladnimi organizacijami ter meščankami in meščani. Povezali se bomo in sodelovali z drugimi mesti ter ustanovami na državni in evropski ravni.

Digitalni ekosistemi
Foto: Rok Godec

Ukrepi in kazalniki

MOL je vključena v vsaj eno organizacijsko obliko, ki povezuje deležnike znotraj velike družine MOL in ključne deležnike Ljubljane (angl. collaborative governance), eno horizontalno z drugimi mesti ter eno, ki vertikalno povezuje lokalno skupnost z državno ravnjo.

MOL povezuje ključne deležnike digitalnega ekosistema Ljubljane, se vključuje v mreže mest ter sodeluje pri vertikalnem povezovanju lokalnih skupnosti in državne ravni digitalnega razvoja.

Strateške in programske usmeritve sprejema Strateški svet za digitalni razvoj MOL.

  • 1 organizacijska oblika znotraj velike družine MOL.
  • 1 horizontalna povezava z drugimi mesti.
  • 1 vertikalna povezava z regionalnimi in/ali državnimi ustanovami.
  • 1 srečanje Strateškega sveta za digitalni razvoj MOL na leto.
  • Vključevanje v prijave za sofinancirane projekte (EU ali drug mehanizem).

Vključevanje v prijave za sofinancirane projekte (EU ali drug mehanizem).

  • Najmanj 3 oddane prijave letno.

Vzpostavi se živi laboratorij za predpilotno testiranje tehnologij v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami in Tehnološkim parkom Ljubljana.

  • Delujoč živi laboratorij do leta 2025.

Povezali bomo širok spekter deležnikov digitalnega ekosistema in skupaj z njimi razvijali digitalne rešitve, omogočili pa bomo tudi testiranje in prijavljanje mednarodnih in raziskovalnih projektov. Skupaj z lokalnimi izobraževalnimi ustanovami in Tehnološkim parkom Ljubljana bomo vzpostavili živi laboratorij za pred-pilotno uvajanje in preizkušanje novih tehnologij.

Pomembno mesto v procesu digitalnega razvoja MOL bo imel Strateški svet za digitalni razvoj MOL.