Inovativni tehnološki pristopi na mednarodni vaji vodnikov reševalnih psov

3. 6. 2024

V Ljubljani in okolici je potekala 24. mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov Potres – Ljubljana 2024. Namen vaje je bil preizkusiti sprejem, namestitev in uporabo tuje reševalne pomoči ter reševalne sposobnosti vodnikov in psov v ruševinah ter pri iskanju pogrešanih oseb v naravi. Tehnični vidik letošnje vaje je bil izredno zahteven in je vključeval uporabo napredne tehnologije za zbiranje, prenos in obdelavo podatkov.

Starlink
Foto: Arhiv MOL

Mednarodna vaja Potres – Ljubljana 2024 je bila tehnično izjemno dobro podprta. Ocenjevalci so že tretje leto zapored na devetih različnih lokacijah na širšem ljubljanskem območju za vnos podatkov uporabljali elektronske obrazce, pripravljene z ESRI tehnologijo – Survey123 in SurveyConnect. Ta rešitev je omogočila učinkovito zbiranje podatkov na terenu in njihovo takojšnjo obdelavo.

V baznem taboru, ki se je nahajal na lokaciji Društva vodnikov reševalnih psov Slovenije v Ljubljani, smo podatke spremljali na nadzorni plošči. Ta centraliziran sistem nadzora je omogočal sprotno spremljanje aktivnosti na terenu in hitro odzivanje na morebitne težave.

Posebno pozornost smo namenili prenosu podatkov in dostopu do spleta, ki smo ga letos izvajali na tri različne načine:

  1. Testni prenos podatkov prek analogne radijske tehnologije: Prenos podatkov iz terenske lokacije na lokacijo Društva vodnikov reševalnih psov Slovenije so izvajali radioamaterji iz radioklubov Ljubljana. Ta način je bil preizkušen zaradi svoje zanesljivosti in neodvisnosti od komercialnih omrežij.

  2. Dostop do spleta prek sistema StarLink: Sistem StarLink je omogočil stabilen in hiter dostop do interneta, kar je bilo ključno za nemoteno delovanje vseh digitalnih sistemov med vajo.

  3. Standardni dostop do spleta prek prenosnega 5G modema: Kot dodatno rešitev smo uporabljali prenosni 5G modem, ki je zagotavljal visoke hitrosti prenosa podatkov in široko pokritost, kar je še dodatno prispevalo k zanesljivosti celotnega sistema.

Uporaba teh različnih tehnologij je omogočila nemoten prenos podatkov in dostop do spleta, kar je bilo ključno za uspešno izvedbo vaje. Z uporabo naprednih tehnoloških rešitev smo lahko učinkovito zbirali, spremljali in analizirali podatke, kar je bistveno pripomoglo k uspešnosti vaje in zagotavljanju visoke ravni pripravljenosti na morebitne dejanske reševalne akcije.